Deze mini-cursus is een zeer beknopte versie van de scholing voor het mbo-certificaat Omgaan met mensen met dementie.

Heb je belangstelling om de volledige scholing te volgen, klik dan op onderstaande link:

ā€‹Menskracht ROC Mondriaan Zorg, onderwijs en welzijn

ā€‹